1. Osnivanje privrednih društava i preduzetničkih radnji (preduzetnici koji vode poslovne knjige i paušalci)
 2. Registracije promene kod privrednih drustava, preduzetnika(koji vode knjige),pausalaca
 3. Kompletne knjigovodstvene usluge sa izradom zavrsnog racuna:
  -bilans stanja
  -bilans uspeha
  -izvestaj o tokovima gotovine
  -izvestaj o promenama na kapitalu
  -napomene uz finasijske izvestaje,poreski bilans...
 4. Obarcuna zarada I drugih oporezivih isplata(zakupi,dividende....)
 5. Zastupanje kljijenta kod Poreske uprave(uzimanje listinga,uskladjivanjestanja,preknjizavanja I povracaj poreza,predaja poreskih prijava....)
 6. Administrativne usluge(Izrada racuna,ponuda.....)
 7. Analiza poslovanja I finasijskih pokazatelja sa ciljem obezbedjenja informacija klijentu za donosenje najboljih poslovnih odluka.
Image
AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE
BEO - LEX
VESNA MITROVIĆ PR
USTANIČKA 189, I, lok 5b
11050 Beograd
+381 60 553 44 30
[email protected]