Image

Beo-Lex usluge

Agencija BEO-LEX KNJIGOVODSTVO je specijalizovana za usluge iz oblasti knjigovodstva kao i usluge poresko-računovodstvenog savetovanja

Administrativne usluge

Iako je knjigovodstvena agencija BEO-LEX usko specijalizovana za knjigovostvene usluge i poresko-računovodstveno savetovanje, naša osnovna misija je da Vam olakšamo poslovanje naročito ako ste na početku, ako nemate osposobljene kadrove i adekvatne uslove. Mi smo tu da Vam pomognemo i početak ucinimo lakšim. U mogućnosti smo da Vam pružimo čitav set administrativnih usluga:
 - izrada ponuda
 - izrada računa
 - preuzimanje izvoda iz banke
 - popunjavanje i predaja naloga za plaćanje
 - elektronsko bankarstvo i sl.

Usluga osnivanja preduzetnika i privrednih društava

Usluga osnivanja preduzetnika I privrednih drustava podrazumeva savetovanje tokom celog postupka a ono se odnosi na izbor pravne forme preduzetnik ili doo,izbor I rezervacija naziva, izbor oblika oporezovanja -da li da se odlucite za pausalno oporezovanje ili vodjenje knjiga,koji je najbolji oblik oporezovanja za vas ,da li da se odlucite za ulazak u PDV ili ne,kao i niz drugih saveta koji su neobhodni do predaje dokumenata Agenciji za privredne registre.
Resenje iz APR-a kao I neobhodni postupci nakon dobijanja Izvoda se zavrsavaju u najkracem mogucem roku do 7 radnih dana,u okviru kojih se podrazumeva izrada pecata,OP obrasca, priprema dokumentacije za otvaranje racuna u banci. Potom slede aktivnosti koje mi kao agencija obavljamo a to su elektronska predaja neobhodnih poreskih prijava poreskoj upravi u zavisnosti od forme za koju ste se odlucila, elektronska prjava radnika.
 

Knjigovodstvene usluge

BEO-LEX KNJIGOVODSTVO vam pruza kompletno vodjenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonskom regulativom I Medjunarodnim racunovodstvenim standardima.
Kao I sastavljanje finasijskih izvestaja u skladu sa zakonom o racunovodstvu I reviziji:
- bilans stanja
- bilans uspeha
- izvestaj o tokovima gotovine
- izvestaj o promenama na kapitalu
- napomene uz finasijske izvestaje,poreski bilans.....

Nasa misija je kontinuirana edukacija nasih zaposlenih I strucno napredovanje uz adekvatnu primenu zakonskih procedura.
Vrsimo analizu poslovanja I finasijskih pokazatelja sa ciljem obezbedjenja informacija klijentu za donosenje najboljih poslovnih odluka.
 

Knjigovostvene usluge za paušalno oporezovane preduzetnike

BEO-LEX KNJIGOVODSTVO pruza usluge pausalno oporezovanim preduzetnicima:
- registracija pausalno oporezovanih preduzetnika
- knjigovodstven usluge za pausalno oporezovanje preduzetnke -knjiga KPO
- obracun zarada ukoliko imaju zaposlene radnike
- pracenje stanja na poreskim karticama
- pracenje godisnjeg prometa
- predaja poreske prijave PPDG-1R
- sva strucna pomoc neobhodna za rad pausalno oporezovanih preduzetnika.
 

Poresko računovodstveno savetovanje

Agencija BEO-LEX KNJIGOVODSTVO se bavi uslugama poresko-racunovodstvenog savetovanja. Poreski konsalting se odnosi na oblasti:
- poreza na dohodak gradjana
- poreza na imovinu
- porez na dobit pravnih lica
- porez na dodatu vrednost
- porez na zarade
- porez na prihode od samostalne delatnosti
- porez na zakup nepokretnosti itd.
 

Obračun zarada i drugih oporezivih isplata

Nudimo Vam kompletnu uslugu obracuna zarada zaposlenih kao I obracun drugih primanja koja nemaju karakter zarade:
- obracun zarade za zaposlene I osnivace
- obracun dnevnica za sluzbeni put u zemlji
- obracun dnevnica za sluzbeni put u inostranstvo
- obracun bolovanja
- dopunski rad
- rad po osnovu ugovora o privremenim I povremenim poslovima
- rad po osnovu ugovora o delu
- obracun dividende
- obracun ostalih primanja zaposlenih,direktora,vlasnika preduzeca …..

Pored obracuna zarada zaposlenih u mogucnosti smo da za vas obavimo I citav niz kadrovski poslova koji se odnose na:
- popunjavanje ugovora o radu prilikom zaposljavanja radnika,ugovora o delu,ugovora o privremenim I povremenim poslovima,ugovora o dopunskom radu.
- elektronske prijave I odjave radnika na Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
- resenja o godisnjem odmoru
- izdavane potvrda o zaposlenju,visini licnog dohodka.
- izdavanje uverenja I slicno.