Image

Usluga osnivanja preduzetnika i privrednih društava

Usluga osnivanja preduzetnika I privrednih drustava podrazumeva savetovanje tokom celog postupka a ono se odnosi na izbor pravne forme preduzetnik ili doo,izbor I rezervacija naziva, izbor oblika oporezovanja -da li da se odlucite za pausalno oporezovanje ili vodjenje knjiga,koji je najbolji oblik oporezovanja za vas ,da li da se odlucite za ulazak u PDV ili ne,kao i niz drugih saveta koji su neobhodni do predaje dokumenata Agenciji za privredne registre.
Resenje iz APR-a kao I neobhodni postupci nakon dobijanja Izvoda se zavrsavaju u najkracem mogucem roku do 7 radnih dana,u okviru kojih se podrazumeva izrada pecata,OP obrasca, priprema dokumentacije za otvaranje racuna u banci. Potom slede aktivnosti koje mi kao agencija obavljamo a to su elektronska predaja neobhodnih poreskih prijava poreskoj upravi u zavisnosti od forme za koju ste se odlucila, elektronska prjava radnika.